Paměťové regály / atypické výroba

Pro našeho stálého zákazníka jsem dostali za úkol navrhnout, vyspecifikovat a dodat atypických paměťový regál pro skladování těžkých forem uložených na atypických paletách.

Tento úkol jsme vyřešili paletovým regálem, jehož délky polí a hloubku jsme přizpůsobili dle potřeb skladové jednotky. Vzhledem k tomu, že se jedná o regál, jehož celkové zatížení je více než 20.000 kg, bylo nutné spočítat celkové zátěžové údaje do podlahy a tyto hodnoty konzultovat se zhotovitelem podlahy haly a následně navrhnout a vyrobit roznášecí profily pod stojiny paletového regálu.

Regálový systém se nachází v prostoru, kdy je za ním umístěna výrobní linka, bylo tedy nutné regálový systém také dovybavit ocelovými sítěmi do zad a masivními dotazy palet, abychom naplnili veškeré podmínky bezpečnosti. V rámci bezpečnosti byly také do paletového regálu dodány ocelové rošty.

Aby nedocházelo z protlačená dřevěné palety s ocelovou formou o váze 1.200 kg do ok ocelových roštů, byly rošty navíc vybaveny hladkým oplechováním.

Velice si vážíme důvěry vložené do našeho projekčního oddělení a výroby na klíč pro potřeby zákazníka.

Přejeme hodně dalších úspěchů v jejich oboru a budeme se těšit na případnou další spolupráci.

Paměťové regály / atypické výroba
Paměťové regály / atypické výroba