Politika IMS

Politika integrovaného systému řízení BEG BOHEMIA, spol. s r.o.

BEG BOHEMIA, spol. s r.o. je organizace s dlouholetou tradicí v oblasti kompletního řešení projektů, dodávek a montáže regálových systémů a skladovacích technik. Vedení organizace nese odpovědnost a podporuje zavedený, procesně orientovaný systém integrovaného managementu splňující požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018. Vedení organizace svoje záměry v rámci provozovaného systému integrovaného managementu vyjadřuje touto politikou:

 

Ve směru k zákazníkům

  • při dodávání produktů zákazníkům plnit jejich požadavky, zvyšovat spokojenost zákazníka, a to zejména kvalitní realizací zakázek, individuálním přístupem a zajištěním kompletního řešení projektů, dodávek a montáže regálových systémů a skladovacích technik a poskytováním profesionálního servisu od fáze projektu, stanovení vhodného typu skladovací techniky, dále realizaci dodávky prostřednictvím montážního týmu a další konzultační činnost týkající se logistického a projekčního poradenství
  • poskytovat svým zákazníkům produkty v maximální kvalitě a s minimálními riziky ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce

 

Ve směru k vlastní organizaci

  • chránit životní prostředí a zdokonalovat systém prevence znečištění životního prostředí, zdokonalovat systém prevence vzniku úrazů a poškození zdraví pracovníků a zajistit bezpečná a zdravá pracoviště
  • plnit požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018, podporovat procesní přístup
  • plnit požadavky příslušných právních předpisů a jiné požadavky, které se vztahují k realizovaným činnostem a produktům a jejich environmentálním dopadům a rizikům BOZP
  • plnit požadavky dokumentace IMS
  • zvyšovat efektivnost systému integrovaného managementu a zlepšovat procesy ovlivňujících kvalitu produktů, vztah k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci při zohlednění nebezpečí a příležitostí a následných rizik
  • využívat svých cílů, cílových hodnot a programů pro zajištění neustálého zlepšování, zvýšení výkonnosti, minimalizaci dopadů na životní prostředí a odstraňování a minimalizaci nebezpečí a rizik v rámci BOZP
  • poskytovat zdroje na financování aktivit v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • dbát o řádnou údržbu infrastruktury, přednostně používat ekologicky šetrné technologie