Představení společnosti

BEG Bohemia spol. s r. o. je ryze česká obchodně-výrobní společnost se sídlem v Brně pobočkou v Praze a dealerskými zastoupeními či samostatnými obchodníky působícími po celé ČR i na Slovensku. Firma byla založena v roce 1996. Zabývá se komplexním řešením projektů a dodávek všech typů skladových, archivních, kancelářských a prodejních interiérů. Za svou již 23ti-letou historii jsme získali maximum zkušeností a technického KNOW HOW, které považujeme za naši nejpodstatnější konkurenční výhodu. Firma je členěna na oddělení marketingu a prodeje, projekce a dále správního oddělení. O realizaci projektů a vybavení skladových a archivních celků se stará oddělení nákupu a realizace. Firma vybudovala v roce 2008 vlastní administrativní a skladové centrum v Brně. Regály a regálové systémy od společnosti Beg Bohemia se vyznačují vysokou kvalitou a dlouhou životností.
Naše dodávky všech typů regálových systémů  realizujeme zejména do následujících oblastí:

Sklady a logistická centra

Archivy a spisovny všech typů

Soudy,státní zastupitelství

Banky

Komerční spisovny

Muzea a Galerie

Nemocnice

Finanční úřady a všechny ostatní úřady státní zprávy

 

Základní typy  skladovací výbavy a regálových systémů jsou následující:

Policové pevné a mobilní regály
Paletové stacionární a mobilní regálové systémy
Regálové vícepodlažní galerie
Konzolové pevné a pojízdné systémy
Spádové regály
Atypická řešení pro Muzea, galerie, Památkové Ústavy, a kurátorské depoty.

 

Činnosti naší společnosti lze rozdělit:

 • dodávky regálů, kovového, kancelářského a prodejního nábytku
 • projekční, technická a poradenská činnost v oblasti výbavy investičních celků
 • realizační činnost - zajišťování montážních prací v Česku i zahraničí
 • atypická řešení a výroba

Konkurenční přednosti

• komplexnost, ctíme bezpečnost a zdravotní nezávadnost výrobků. Projekty vybavení řešíme od fáze projekčního poradenství návrh vhodného typu skladovací či archivační technologie až po  dodávku a montáž zařízení a následné zajištění revizí a kontrolních prohlídek.
• garantujeme technické parametry produktů, investujeme do spolupráce se zákazníky naše nejlepší myšlenky a zkušenosti
• realizujeme i v zahraničí. Členové našich realizačních skupin ovládají cizí jazyky a jsou schopni řídit rozsáhlé dodávky i v zemích EU.
• stabilní a zkušený tým zaměstnanců, kteří pracují pro společnost již dlouhá léta. Vlastní montážní týmy.

Politika IMS

Vedení společnosti BEG BOHEMIA, spol. s r. o. vyhlašuje následující politiku integrovaného systému managementu (IMS) a zavazuje se, že bude:

 • maximálně uspokojovat požadavky a přání zákazníků a neustále zvyšovat jejich spokojenost a to zejména kvalitním prováděním zakázek, individuálním přístupem a zajištěním kompletního řešení projektů a dodávek skladovacích systémů a nabídkou profesionálního servisu od fáze projektu, stanovení vhodného typu skladovací techniky a kancelářského nábytku, dále realizaci dodávky prostřednictvím vlastního montážního týmu a další konzultační činnost týkající se logistického a projekčního poradenství
 • požadavky zákazníků posuzovat z hlediska ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci a dále zajistit odpovídající kvalitu produktů a plnění smluvních termínů
 • materiály a služby zajišťovat od prověřených a schválených dodavatelů, u kterých je zaručena trvalá kvalita a respektování pravidel ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci,a kteří mají vyřešen proces likvidace odpadů či jejich recyklace. Postupně se snažit orientovat na dodavatele, kteří principy QMS, EMS a BOZP do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden
 • průběžně provádět průzkum trhu a hodnotit spokojenost zákazníků, kvalitu produktů, síť dodavatelů. Na základě zjištěných dat provádět analýzy a přijímat opatření k trvalému zlepšení efektivnosti systému integrovaného managementu
 • dbát na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců
 • veškeré činnosti ve společnosti zajišťovat plně kvalifikovanými zaměstnanci s potřebnou praxí v oboru, soustavně je vzdělávat a školit, pečovat o jejich odborný růst a důsledně je vést k ochraně životního prostředí a dodržování zásad ochrany zdraví při práci
 • při činnosti společnosti dodržovat a aplikovat požadavky příslušnýcz právních předpisů, norem a nařízení, včetně těch, které vymezují podmínky ochrany životního prostřední a ochrany zdraví při práci (jiné požadavky)
 • provádět prevenci aminimalizovat případné negativní vlivy (aspekty, rizika) na životní prostředí a na zdraví zaměstnanců vyplývající z činnosti společnosti stanovením a plněním měřitelných cílů, důsledným uplatňováním preventivních a nápravných opatření

Certifikace firmy

Společnost BEG BOHEMIA vlastní certifikáty v těchto oblastech:

 • QMS - systém managementu jakosti
 • EMS - systém enviromentálníh managementu
 • BOZP - management bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci

Výpis z obchodního rejstříku, kontakty společnosti

• výpis z obchodního rejstříku na portálu justice.cz
• kontakty společnosti