Sortiment

 Regály do skladu, dílny a prodejny

 

Postup společnosti BEG Bohemia po obdržení poptávky 

1. Zaslání poděkování za poptávku s představením společnosti s propagačními materiály firmy, zároveň s informací komu byla Vaše poptávka přidělena většinou dle regionu a kontakt na příslušného obchodníka.
2. Návštěva obchodníka ve složitějších případech i  za účasti našeho odborného projekčního pracovníka.
3. Analýza skladového sortimentu, vytipování vhodných typů skladovací a manipulační techniky, vypracování návrhového LAY-OUT. Presentace zákazníkovi.
4. Po schválení dispozičního a rozměrového uspořádání, kalkulace nákladů a vypracování nabídky na materiál, dopravu a montáž.
5. Po obdržení objednávky, popřípadě podpisu SOD následuje  zadání do výroby a následně doprava materiálu k zákazníkovi a jeho montáž na místě včetně vstupní revize.
6. Samozřejmostí je pak záruční a pozáruční servis a následná možnost doobjednávky dílů, ať již z našeho centrálního skladu, nebo přímo z výroby.
7. Následně zajišťuje společnost BEG Bohemia, každoroční pravidelné revizní prohlídky všech typů skladovacích technik.