Efektivní skladování

 

Mezaniny zvyšují kapacitu skladů

Mezaniny zvyšují kapacitu skladů

S rozvojem firmy a navyšováním počtu skladových položek i manipulačních operací postupně rostla potřeba zefektivnit uložení produktů a nutnost zvýšit kapacitu skladů. Proto byla vypisována výběrová řízení na dodávky například paletových regálů, policových regálů atd. – a to nejen pro sklady firmy Internet Mall v Praze (P3 Prague Horní Počernice a Jirny), ale také pro nové sklady ve Slovinsku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

 

> Dodávky do skladů v různých zemích
> Nutnost: kvantifikace materiálových toků
> Různé požadavky na ukládání
> Přes 130 000 skladových položek

Různá regálová řešení do skladů na základě vítězství ve výběrových řízeních dodávala i firma BEG BOHEMIA, která s uvedeným obchodem spolupracuje zhruba deset let. Jednotlivým výběrovým řízením vždy předcházela kvantifikace materiálových toků, požadavky na vychystávání, kompletaci a další detailní specifikace. „Skladový sortiment Mall.cz tvoří přes 130 000 položek různorodých velikostí, skladových obalů s odlišnými nároky na parametry regálových a ukládacích systémů a na manipulační a dopravní techniku; proto hrál významnou roli důraz na efektivitu celého logistického procesu,“ říká Vladimír Přikryl, ředitel společnosti BEG BOHEMIA. Bylo nutné zohlednit požadavky na příjmové, evidenční, balicí, třídicí a expediční procesy.

Logistická studie základem


Každá ze skladových položek vyžaduje svůj způsob zaskladnění a manipulace. Pro ruční odběry z uložených celopalet byly tedy zvoleny vícepodlažní mezaniny, a dále lehké policové regály na umístění sortimentu, který tvoří drobné položky. Dodány byly i těžké paletové regály určené ke skladování celopaletového sortimentu až do výšky asi 11 000 mm. Pro méně skladné jednotky, které jsou ukládány na atypické palety, jež nedisponují EUR parametry 1200 x 800 mm, zboží s přesahem a dlouhé zboží byly navrženy a dodány po technických konzultacích s investorem konzolové regálové systémy. Jejich výhodou je, že uživatel skladové jednotky má možnost uložení sortimentu bez omezení šířky. Úložná plocha je tvořena konzolami s rošty. Tím je vytvořena průběžná ukládací plocha, kam je možné zakládat vzhledem k délce konzoly 1500 mm jak nominální EUR palety, tak atypické palety z Asie, popřípadě dlouhé zboží, u něhož by bylo uložení do klasických paletových regálů neefektivní.

BEG BOHEMIA, ve spolupráci s partnerskou firmou Linde Material Handling Česká republika, dodává i paletové regály na výškové uložení celopalet; ty se obsluhují manipulační technikou Linde, zejména vozíky s užší uličkou a vysokým zdvihem. Dodávce tohoto zařízení předcházela vždy rozsáhlá logistická studie, která je základem každého projektu, a také kvantifikace celkových materiálových toků. Nutný je například výpočet manipulačních jednotek na vstupu a na výstupu, zmapování jednotlivých rozměrových výškových parametrů, a samozřejmě také vyčíslení požadavků na únosnost.

> Řešení i pro atypické palety
> Mezaniny dodány včetně osvětlení
> Umožnění rozmístění volných palet

> Galerie násobí úložnou plochu

Nejrozšířenějším produktem dodaným firmou BEG BOHEMIA, který v současné době společnost Internet Mall používá zejména ve svém centrálním skladu v Praze, je aplikace vícepodlažních regálových mezaninů.„Zákazník je potřeboval především k možnosti plošně rozmístit volné palety, ze kterých provádí obsluha vychystávání položek formou ručního odběru. Vychystané části zákaznických objednávek jsou následně dopravovány do spodního patra pod mezaninem, kde dochází ke sdružování jednotlivých zákaznických small či big packů; celopaletové vychystávky jsou expedičně umístěny v jiné části haly,“ popisuje Vladimír Přikryl. Regálové mezaniny (galerie) byly vybavovány včetně osvětlení.


Aplikací regálové galerie se násobí skladová plocha v metrech čtverečních. „Ocelové plošiny se dodávají především v provedení s buď s dřevotřískovou, nebo roštovou podlahou. U dřevotřískové podlahy bylo třeba dbát na umístění roštových oken na odvod kouře, asi na 10–15 procent plochy podlahy; to většinou stanoví příslušný schvalovací orgán požární ochrany. Samozřejmostí byla také dodávka vybavení předávacích míst pro palety, které jsou na plošinu dopravovány většinou manipulačním vysokozdvižným vozíkem,“ uvádí Vladimír Přikryl.

Jednou z předností tohoto typu skladování je zejména opční možnost umístit na plošinu kromě volně ložených palet také klasické policové regály. Zákazník má tak možnost se rozhodnout podle potřeby a četnosti jednotlivých položek a dodatečně instalovat další volně stojící policové regály, popřípadě uvolnit plochu paletám či ji ponechat jako volnou manipulační plochu pro přípravu na transport do spodního patra nebo pro vychystání manipulačním vozíkem.

V současné době stojí v různých objektech firmy Mall již několik tisíc čtverečních metrů regálových mezaninů, a to jak tzv. těžkých galerií, tak policových regálových lehkých galerií. Jsou určeny hlavně k ručnímu zakládání drobného zboží a sortimentu. Dále je ve skladech Mall asi několik tisíc paletovacích míst, také rovněž tisíce běžných metrů umístěných na úložných policích lehkých policových regálů.

 

PŘÍNOS: ZÍSKÁNÍ PROSTORU

Internet Mall považuje za hlavní přínos mezaninů jednak získání dodatečného prostoru pro skladování celopalet, ale zejména okamžitý přístup skladových manipulantů ke každému druhu zboží. Výhodou tohoto způsobu proti klasickému paletovému zakládání je, že není třeba sundávat z horních pater paletového regálů celou paletu, pokud je potřeba vychystat z ní pouze jednu položku nebo několik kusů různých položek určených ke skladovému pohybu, expedici.

> Přístup skladníků ke zboží
> Není nutné sundávat celou paletu
> Jednoduché a rychlé vychystávání
> Systém umožňuje přestěhování 

Další výhodou tohoto systému je, že vyjma kotvení do podlahy není pevně spojen se stavbou, proto je kdykoli možné celou sestavu přestěhovat v případě, že se firma stěhuje do větších prostor. Toto je právě případ firmy Internet Mall, která se neustále rozšiřuje a expanduje, a s tím je samozřejmě spojena také potřeba neustálého rozšiřování skladových kapacit.

Praxe ukázala, že regálové mezaniny jsou pro prostředí skladování e-shopu výborné řešení, protože podstatně zvyšují kapacitu skladování. Jejich benefitem je získání dodatečného prostoru pro skladování celopalet a možnost okamžitého přístupu skladníků ke zboží.