Maximální využití skladovacích prostor umožňují regálové systémy

Maximální využití skladovacích prostor umožňují regálové systémy
Výstavba velkého výrobně-logistického skladu není jednoduchou záležitostí. Kromě samotné stavby a vnější konstrukce je třeba myslet i na efektivní vnitřní uspořádání. Vnitřní vybavení logistického nebo výrobního skladu by mělo nejen pokrýt všechny potřeby na uložení materiálu a výrobků nejrůznějšího charakteru. Neméně důležité je přehledné uspořádání, které následně dokáže práci velmi zefektivnit. Jak by měl zamýšlený účel skladu ovlivnit výběr regálů a úložných prostor?


Uspořádání výrobních prostor nebo skladu je důležité pro efektivnější fungování celého podniku. Regálových systémů v současné době existuje celá řada, takže je překvapivě snadné pokrýt všechny možné potřeby kladené na uspořádání, kapacitu i nosnost celého systému. Faktem je, že už při výstavbě skladovací haly, logistických prostor a podobně je záhodno přemýšlet o budoucím uspořádání celého regálového systému.

Takto lze maximálně využít i omezených prostor. I při pozdější přestavbě lze efektivně navýšit stávající kapacitu skladového prostoru bez investic do výstavby dalšího skladu nebo rozšíření stávající haly. Jaké regálové systémy patří mezi nejvyhledávanější?


Klasické i netradiční paletové regály

Nejčastější řešení do všech typů skladovacích prostor představují paletové regály, neboť umožňují skladování široké škály materiálu i výrobků. Běžně využívané jsou skladovací systému určené pro rozšířené EUR palety, ale stále častěji je přistupováno také k regálovým systémům určeným pro palety nestandardních velikostí. V každém případě je kladen důraz na vysokou nosnost a stabilitu celé konstrukce.


Spolehlivé konzolové regály

Problém s uskladněním dlouhého tyčového materiálu a jiných předmětů o větších rozměrech pomáhají vyřešit takzvané konzolové regály. Vhodné jsou rovněž pro uložení nadrozměrných palet, pro které mnohdy nejsou paletové regály dostačující. Nespornou výhodou tohoto systému je jeho snadná a rychlá přestavitelnost, díky níž lze skladovací prostor využít podle aktuálních požadavků.


Úsporné mobilní regály

Ve společnostech a institucích vyžadujících efektivní uskladnění materiálu, výrobků i dokumentů na co nejmenší ploše nachází uplatnění mobilní regály. Paletové, policové nebo konzolové regály se díky instalovaným kolejnicím pohybují podle aktuální potřeby, čímž je minimalizován prostor mezi nimi.
Další možnost pro navýšení stávající kapacity skladovací haly nabízí ocelové plošiny, případně také kancelářské nástavby.

 

Další specifické regálové systémy

Pro neustálý přísun materiálu nebo produktů jsou určeny speciální spádové regály, rovněž ke skladování kabelových bubnů slouží speciální regálové systémy.

Široké možnosti k navýšení kapacity skladu přináší ocelové plošiny, které lze instalovat do výše několika pater. Pro úsporu místa při skladování množství zboží stejného druhu jsou určeny takzvané Drive-in regály.

Zejména v potravinářském či farmaceutickém průmyslu je nutné myslet na plnění hygienických standardů. Proto je vhodné použít zde policové regály vyrobené z nezávadného nerezu.

Pro prostory určené ke skladování spíše menšího materiálu a také s nároky na minimalizaci zastavěné plochy jsou vhodné mobilní regály. Pojízdné regálové systémy se pohybují po instalovaných kolejích, těsně k sobě přiléhají a pouze v případě potřeby s nimi lze snadno pohnout požadovaným směrem. Mobilní regály lze navrhnout v nejrůznějších provedeních: paletovém, konzolovém i policovém. Všem je společná snadná montáž, jednoduchá přestavitelnost, variabilita a vysoká stabilita. 

Při výstavbě skladu, logistického centra nebo výrobního prostoru se rozhodně vyplatí důkladné plánování, tím spíše navržení vnitřního uspořádání a regálů pro maximální využití.

Všem úložným regálovým systémům by měla být společná variabilita, která nabízí možnost do budoucna zvětšit jejich kapacitu, případně změnit jejich uspořádání s ohledem na neustále se měnící požadavky.