Spádové regály

Spádové regály - efektívny spôsob zabezpečenia FIFO

 

Tento variabilný systém je určený pre pozdĺžnu i priečnu dopravu drevených paliet EUR a Gitterbox. Systém tvoria paletové regály doplnené valčekovými traťami. Pohyb palety prebieha vlastnou váhou po naklonenej valčekovej trati so sklonom okolo 3 - 5%. Súčasťou dodávky sú brzdy valčekov, ktoré zabezpečujú reguláciu rýchlosti paliet. Systém je vhodný pre skladovanie systémom FIFO a hodí sa ako pre potravinársky, tak pre automobilový priemysel.

Spádové regály