Drive-in

Tento typ regálových systémov sa využíva na uskladnenie väčšieho množstva tovaru rovnakého druhu. Efektivita tohto skladovania je oproti klasickému paletovému regálu vyššia až o 80%. Tento typ regálového systému odstraňuje uličky, ktoré sú u klasických paletových regálov. Vďaka tomu môže dôjsť k využitiu každého m3 Vášho skladu.

U tohto typu sú k dispozícii dva typy ukladania paliet:

FILO (first-in, last-out) - vjazdové regály - toto uloženie paliet nám udáva, že nie sú palety priamo dostupné vo všetkých pozíciách a k vyskladňovaní dochádza v presne opačnom poradí, než naskladňovanie.

FIFO (first-in, first-out) - prejazdné regály - u tohto uloženie paliet dochádza k vyskladňovanie v rovnakom poradí, ako naskladňovanie.


charakteristika

stavebnicový systém

Určené pre skladovanie veľkého množstva paliet rovnakého druhu

Dva typy uloženie paliet: FILO, FIFO

Použitie: Ideálne pre použitie v mraziacich, alebo chladiacich boxoch, pre skladovanie balených vôd, v potravinárskom priemysle a stavebníctve


výhody

Jednoduchá montáž

Maximálne využitie priestoru

jednoduchá prestaviteľnosť

modularita

Vysoká pevnosť, stabilita, životnosť

Nami vykonávaná montáž, servis a pravidelné ročné revízie
 

konštrukcia

Regálový systém je tvorený z rámov, ktoré sú spojené nosníky do uličiek, pričom na rámoch sú priskrutkované profily z pozinkovaného plechu, na ktoré sú ukladané palety tesne vedľa seba.

Možnosť dodávky vrátane mechanického vedenia pre manipulačnú techniku

 

Ku konkrétnemu riešeniu navrhneme a dodáme vhodnú manipulačnú techniku

Drive-in