Bubnové regály

Bubnové regály a BEG regálový systém pre uloženie káblových bubnov ponúka prehľadné a miesto šetriace skladovanie káblových bubnov všetkých druhu. Skrutkované regály môžu byť felxibilně upravené na nové, zmenené podmienky - následné rozšírenie regálov je samozrejme vždy možné.

Bubnové regály určené pre skladovanie cievok

Nastavenie na rôzne priemery bubnov

Voliteľné priemery úložných osiek

Tonáže až do 4000 kg na bubny

Ľahké odvíjanie káblov

Dobrá manipulácia pomocou manipulačnej techniky

Určené najmä pre veľkoobchody elektro, výrobca káblov a pod.

Celkové projekčné riešenie, príjmových a manipulačných procesov

Navrhnutie vhodných typov manipulačnej techniky, odvíječek káblov a pod.

Doba dodania do 4 týždňov od vyjasnenia technické špecifikácie

Bubnové regály