Spádové regály

Spádové regály sú paletové regály s vloženými špeciálnymi valčekovými dráhami, ktoré zaisťujú posun založeného materiálu do prvej voľnej pozície. Posun materiálu je zaistený pomocou gravitačné sily vďaka váhe zakladaného materiálu. Valčekové dráhy sú uložené v paletovom regáli pod uhlom cca 4 stupne. Efektivita tohto regálového systému je oproti klasickému paletovému regálu vyššia až o 80%. Tento typ regálového systému odstraňuje uličky, ktoré sú u klasických paletových regálov. Vďaka tomu môže dôjsť k využitiu každého m3 Vášho skladu.

Spádové regály - efektívny spôsob zabezpečenia FIFO

 

Tento variabilný systém je určený pre pozdĺžnu i priečnu dopravu drevených paliet EUR a Gitterbox. Systém tvoria paletové regály doplnené valčekovými traťami. Pohyb palety prebieha vlastnou váhou po naklonenej valčekovej trati so sklonom okolo 3 - 5%. Súčasťou dodávky sú brzdy valčekov, ktoré zabezpečujú reguláciu rýchlosti paliet. Systém je vhodný pre skladovanie systémom FIFO a hodí sa ako pre potravinársky, tak pre automobilový priemysel.

Tento typ regálových systémov využíva dvoch typov zakladanie:

FILO (first-in, last-out) - toto uloženie paliet nám udáva, že nie sú palety priamo dostupné vo všetkých pozíciách a k vyskladňovaní dochádza v presne opačnom poradí, než naskladňovanie.

Systém FILO využíva spádový regál typu Push Back. Pri tomto systéme vytláča každá ďalšia paleta tú prvú, ktorá potom zosúva opäť dole vlastnou váhou pri vyskladňovaní.

FIFO (first-in, first-out) - u tohto uloženie paliet dochádza k vyskladňovanie v rovnakom poradí, ako naskladňovanie.

Systém FIFO využíva klasický spádový regál. Pri tomto systéme je z jednej strany zakladaná paleta, ktorá po založení zosúva na koniec valčekové dráhy, tak, aby bola opustia druhej strany regálového systému.

Použitie: Ideálne pre použitie u výrobných liniek, pre maximálne využitie kapacity skladu


Spádové regály a ich výhody

  • Maximálne využitie priestoru
  • Vysoká pevnosť, stabilita, životnosť
  • Nami vykonávaná montáž, servis a pravidelné ročné revízie

 

Konštrukcia

Regálový systém je tvorený z rámov, ktoré sú spojené nosníky do uličiek, pričom na rámoch sú priskrutkované valčekovej dráhy, na ktorej sú ukladané palety tesne vedľa seba.

 

Ku konkrétnemu riešeniu navrhneme a dodáme vhodnú manipulačnú techniku

 

Spádové regály