Spádové regály

Spádové regály jsou paletové regály s vloženými speciálními válečkovými drahami, které zajišťují posun založeného materiálu do první volné pozice. Posun materiálu je zajištěn pomocí gravitační síly díky váze zakládaného materiálu. Válečkové dráhy jsou uloženy v paletovém regálu pod úhlem cca 4 stupně. Efektivita tohoto regálového systému je oproti klasickému paletovému regálu vyšší až o 80%. Tento typ regálového systému odstraňuje uličky, které jsou u klasických paletových regálů. Díky tomu může dojít k využití každého m3 Vašeho skladu.

Ke stažení

Tento typ regálových systémů využívá dvou typů zakládání:

FILO (first-in, last-out) - toto uložení palet nám udává, že nejsou palety přímo dostupné ve všech pozicích a k vyskladňování dochází v přesně opačném pořadí, než naskladňování.

Systém FILO využívá spádový regál typu Push Back. U tohoto systému vytlačuje každá další paleta tu první, která poté sjíždí opět dolů vlastní vahou při vyskladňování.

FIFO (first-in, first-out) - u tohoto uložení palet dochází k vyskladňování ve stejném pořadí, jako naskladňování. 

Systém FIFO využívá klasický spádový regál. U tohoto systému je z jedné strany zakládána paleta, která po založení sjíždí na konec válečkové dráhy, tak, aby byla vyskladněna z druhé strany regálového systému.

Použití: Ideální pro použití u výrobních linek, pro maximální využití kapacity skladu


Spádové regály a  jejich výhody

Maximální využití prostoru

Vysoká pevnost, stabilita, životnost

Námi prováděná montáž, servis a pravidelné roční revize

 

Konstrukce

Regálový systém je tvořen z rámů, které jsou spojeny nosníky do uliček, přičemž na rámech jsou přišroubovány válečkové dráhy, na které jsou ukládány palety těsně vedle sebe.

 

Ke konkrétnímu řešení navrhneme a dodáme vhodnou manipulační techniku

Spádové regály