Páternostery

Páternoster efektívne šetrí miesto, a čo najlepšie využíva výšku skladu. Vďaka tomu výrazne znižuje náklady na uskladnenie.