Paletové regály pre AS - PARKING

Spoločnosť AS Parking je cez 25 rokov stabilný dodávateľ parkovacích a vjazdových systémov, turniketov a vstupenkových systémov, s dôrazom na využívanie moderných a inovatívnych koncepcií.

Do konca minulého roka skladovali všetok materiál na paletách na zemi a bola ťažko k rozoznanie hranice medzi skladovacím a výrobným priestorom,

preto sme boli požiadaní o pomoc nového zjednodušeného riešenie skladovania.

Využili sme maximálnu výšku haly a paletové regály navrhli na zem + 2 zakladacej úrovne, hoci súčasná potrebná kapacita skladovacích miest bola nižšia.

Do budúcnosti sa predpokladá stálej navyšovanie výroby, teda existujúce voľné paletové miesta budú určite využitá.

Do niektorých inštalovaných regálov sa zakladajú miesto europalety atypické debny rôznych hĺbok a dĺžok a preto sú tieto regály vybavené oceľovými rošty.

Dátum inštalácie: január 2018

Popis produktu: paletové regály

Ukladaný materiál: parkovacie závory, platobné automaty + ďalšie príslušenstvo

Spôsob manipulácie: VZV

Ďalšie príslušenstvo: oceľové rošty

Paletové regály pre AS - PARKING
Paletové regály pre AS - PARKING