Asko Praha - konzolový regál pro dlouhá břemena

U jedného z najväčších distribútorov výrobkov drevospracujúceho priemyslu sme inštalovali obojstranný konzolový regál s dĺžkou 35 m, kde sú ukladané bremená až 8 m dlhá a môžu dosahovať hmotnosti až 4,8 tony.

Základové úrovne si prevádzkovateľ môže prispôsobiť podľa svojich aktuálnych potrieb po 100 mm. Súčasťou dodávky bola tiež ochrana proti poškodeniu VZV pri kolízii s regálom.

Asko Praha - konzolový regál pro dlouhá břemena
Asko Praha - konzolový regál pro dlouhá břemena
Asko Praha - konzolový regál pro dlouhá břemena