Mobilné konzolové regály

Mobilné konzolové regály sú vhodné pre sklady tyčových a plošných výrobkov, v ktorých je nutné na minimálnom priestore dosiahnuť maximálnu skladovú kapacitu.

Výhody mobilných konzolových regálov sú podobné ako u iných mobilných regálových systémov:

- Okamžitá dostupnosť všetkých paliet
- Zväčšenie kapacity v súčasnom priestore takmer o 100%
- Úspora investíciu pri budovaní nových skladových priestorov
- Úspora prevádzkových nákladov

Mobilné konzolové regály