Vybavenie depozitárov pre Národný Múzeum Praha

V týchto dňoch uzavrela spoločnosť BEG Bohemia zmluvný vzťah so združením stavbách spoločnosťou Metrostav-IMOS - Průmstav. Predmetom dodávky je kompletné vybavenie depozitárov historickej budovy Národného Múzea na Václavskom námestí v Prahe. Tento kontrakt je pre nás veľmi prestížnou záležitosťou, pretože ide o skvost Českej kultúry a takisto o jeden z najvýznamnejších monumentov našej národnej kultúrnej a pamiatkovej starostlivosti.

Depozitára Národného Múzea budú vybavené tými najmodernejšími ako mobilnými, tak stacionárnymi úložnými systémami do ktorých bude investor ukladať komplexné zbierkové artefakty. Tiež čo sa týka spolupráce s jednými s najväčších tuzemských stavbách spoločností firmami Metrostav a Imos pokračujeme vo zdarne začatej spolupráci, kedy sme pre firmu Metrostav realizovali už Centrálne Archív armády Slovenskej Republiky v Prahe Ruzyni a pre združenia spoločností Imos a Geosan sme mali tú česť vybavovať novú budovu archívu Mesta Prahy.

Tieto významné klenoty budú zaradené do ďalších našich významných referencií v oblasti budovania depozitárov a kultúrnych pamiatok našej vlasti. Ďalšou veľmi rozsiahlu dodávkou vybavenia kurátorských zbierok bola realizácia Centrálneho úložiska Moravskej galérie v Brne, Národného Pamiatkového ústavu Praha, Centrálnych úložných Depot Pamätníku národného písomníctva v Litoměřiciach, Letohrádku Hvědza, Múzeá Hudby a mnohých obdobných významných stavieb v oblasti kultúrnej a pamiatkovej starostlivosti.

Vybavenie depozitárov pre Národný Múzeum Praha