Mobilné regály pre VZP ČR

Spoločnosť BEG Bohemia vybavila už viac ako 50 pobočiek VZP po celej SR.

Našou úlohou bolo vždy maximálne optimalizovať daný priestor na jednotlivých pobočkách a umiestniť do neho takej archivačné a spisové systémy, do ktorých bude možné uložiť maximálne množstvo archiválií. Investor vďaka tomuto systému mobilných regálov usporil náklady za prípadný prenájom ďalších priestorov a každá pobočka sa tak stala, čo sa týka archivácia dokumentov, úplne sebestačnou.

Dodávka rotomatů pre pobočky v SR

Predmetom dodávky boli jednak jednoduché aplikácie kancelárskych rotačných systémov a ďalej zložité viacposchodové aplikácie industriálnych párernosterů na uloženie pacientskej agendy krajských pobočiek.

Mobilné regály pre VZP ČR
Mobilné regály pre VZP ČR