Archiv Města Prahy - mobilní regály

po Centrálnom archívu Armády ČR, ktorý naša spoločnosť kompletne vybavila modernými mobilnými regálovými systémami máme tú česť realizovať ďalšie vybavenie pre jednu z najvýznamnejších stavieb v SR roka 2015-2016. Spoločnosť Geosan Group spoločne s firmou Imos a ďalšími účtastníky združenie stavebných firiem buduje nový Centrálny archív Mesta Prahy. Naša spoločnosť zvíťazila v internom výberovom konaní na dodávku jednak mobilné regálové technológie a ďalej rozsiahle dodávky zásuvkových blokov na ukladanie eveinečních listov a ďalších písomností. Jedná sa o jeden z najväčších archívov v SR. Investorom je Magistrát Mesta Prahy. V súčasnej dobe pokladáme koľajový systém a v následnej etape budeme reaizovat na jar roku 2016 dodanie mobilných podvozkov a regálových nadstavieb a príslušenstva. Dodávka zahŕňa mnoho kilometrov úložných políc v mobilných policových regálových systémoch. Jeden z projektantov našej spoločnosti Ing. Jindřich Froněk, dokázal po početných konzultáciách priamo s užívateľmi budúce archívne jednotky vytvoriť unikátny atypický ukladací systém a to najmä čo sa týka zakladacích systémov-zásuvkových blokov, kedy bolo potrebné konštrukčne navrhnúť, vyvinúť a následne vyrobiť unifikovaný rozmer zakladacích jednotiek pre jednotlivé typy zakladaných archiválií.