Vybavení depozitářů pro Národní Muzeum Praha

V těchto dnech uzavřela společnost BEG Bohemia smluvní vztah  se sdružením staveních společností Metrostav-IMOS – Průmstav. Předmětem dodávky je kompletní vybavení depozitářů historické budovy Národního  Muzea na Václavském Náměstí v Praze našimi regály. Tento kontrakt je pro nás velmi prestižní záležitostí, neboť se jedná o skvost České kultury a rovněž o jeden z nejvýznamnějších monumentů naší národní kulturní a památkové péče.

Depozitáře Národního Muzea budou vybaveny těmi nemodernějšími jak mobilními, tak stacionárními úložnými systémy do kterých bude investor ukládat komplexní sbírkové artefakty. Také co se týče spolupráce s jedněmi s největších tuzemských staveních společností firmami Metrostav a Imos pokračujeme ve zdárně započaté spolupráci, kdy jsme pro firmu Metrostav realizovali již Centrální  Archiv armády České Republiky v Praze Ruzyni a pro  sdružení společností Imos a Geosan  jsme měli tu čest vybavovat novou budovu Archivu Města Prahy.

Tyto významné  klenoty budou zařazeny do dalších našich významných referencí v oblasti budování depozitářů a kulturních památek naší vlasti.  Další velmi rozsáhlou dodávkou vybavení  kurátorských sbírek byla realizace   Centrálního úložiště  Moravské galerie v Brně, Národního Památkového ústavu Praha, Centrálních úložných depotů Památníku Národního Písemnictví v Litoměřicích, Letohrádku Hvědza, Muzea Hudby a mnoha obdobných významných staveb v oblasti kulturní a památkové péče.

Vybavení depozitářů pro Národní Muzeum Praha