Regály pro centrální depot kolejových vozidel Českých drah v Brně

V těchto dnech (květen 2018) došlo k předání realizace dodávky vybavení Centrálního depotu Kolejových vozidel Českých drah v Brně. Předmětem naší komplexní dodávky, která zahrnovala analýzu stávající potřeby na skladování, definici všech ukládaných jednotek a sortimentních skupin bylo navržení vhodného systému pro jednotlivé druhy skladovaného sortimentu Depa Kolejových vozidel ČD.

Po těchto rozborech a analýzách byly následně našim projektantem navrženy vhodné skladovací systémy pro uložení velmi různorodého sortimentu. Po schválení projektové dokumentace a vyčíslení kapacitních požadavků byly navrženy a dodány následující skladovací technologie a regálové systémy. 


1. Mobilní a stacionární paletové regály včetně kovových roštů, které vytvořily universální úložnou plochu, jak na zaskladnění klasických EUR palet, tak na uložení atypických skladovacích jednotek. Aplikací mobilních paletových regálů došlo k významné úspoře nákladů na stavbu. Regálový systém umožňuje uskladnění, jak unifikovaných manipulačních jednotek, tak sortimentu, který svou povahou není možné pomocí manipulační jednotky skladovat a je tak umístěn volně na jednotlivých pozicích regálového systému. Systém disponuje pouze vždy jednou otevřenou uličkou. Regály jsou ovládány řídícím systémem od společnosti Siemens Simatic, nejmodernějšími motory a převodovkami, které se starají o bezpečný a plynulý pohyb zařízení. Několik stacionárních regálů, umístěných v obvodové části haly vybavených rošty, slouží k uskladnění nestandardních břemen s/nebo bez manipulační jednotky. Nosnosti paletových regálů obecně jsou voleny od nejtěžších břemen ve spodní části po ty nejlehčí v horních patrech systému. Mobilní paletové regály jsou vybaveny i vychystávacími pozicemi pro přípravu zboží určeného k vyskladnění na základě elektronického informačního systému již v předstihu. Jsou tak eliminovány prodlevy vznikající vychystávacím procesem, který začíná až v okamžiku příchodu zaměstnance s příslušným požadavkem.

2. Automatizovaný zakladač Schuttle. Tento nejmodernější systém výtahového – páternosterového zakladače umožňuje maximální využití výšky prostoru. Zaskladnění sortimentu je v horizontální rovině, systém si sám nastaví výšku police dle výšky zakládaných sortimentních položek. Do výdejního otvoru přijede vždy jen police s požadovanou skladovou položkou k expedici. Shuttle XP 500 je vysoce flexibilní řešení pro skladování a vyskladňování maloobjemového zboží. Díky svému kompaktnímu designu lze Shuttle XP 500 optimálně přizpůsobit dostupnému prostoru, což zajišťuje maximální skladovací objem na minimálním půdorysu. Systém lze vybudovat až do výšky 30 metrů, což maximalizuje úložnou kapacitu na minimálním půdorysu.

3.Regálový mezzanin (galerie) s policovými regály v I. patře. Tento skladovací systém umožňuje rovněž optimální využití výšky haly s možností volby, zda horní plochu využijeme na uložení kusových jednotek v policových regálech, popřípadě ponecháme jako volnou plochu na uložení palet či nadrozměrných jednotek. Systém je navržen pro maximální využití prostoru haly ke skladovacímu procesu.

4.Bubnové regály: Určené k uložení kabelových bubnů se snadným a flexibilním odvíjením.

5. Vysokozdvižný vozík Linde Retrack. Manipulační technika s optimální uličkou díky horizontálně výsuvnému sloupu, flexibilním zdvihem a velkou stabilitou při zaskladňování a bezpečností obsluhy. Čtyřcestné provedení tohoto manipulačního prostředku zajišťuje maximální flexibilitu využití uličky, a to jak s použitím pro manipulaci s paletami standardních formátů, tak i pro manipulaci s rozměrnými břemeny. Vozík je navíc vybaven hydraulicky roztažitelnými vidlemi a je tak schopen zmanipulovat i delší předměty bez jejich nežádoucích průhybových deformací.

6. Konzolové regálové systémy na uložení dlouhého tyčového materiálu.

Komplexní dodávka byla naší společností BEG Bohemia zrealizována od fáze logistické studie, projektu, přes dodávku a montáž na místě včetně výchozí revize zařízení.

Naše společnost zajišťuje samozřejmě rovněž následné revizní prohlídky a komplexní servis všech dodaných součástí kontraktu.  Právě aplikací několika druhů nejmodernějších skladovacích systémů a manipulační techniky se jedná v České republice o unikátní projekt a Depo opravny kolejových vozidel (DKV) Brno tak disponuje v současné době nejmodernějším technologických skladovacím zařízením a manipulační technikou ze všech stávajících opraven a depotů Českých drah v naší zemi.

Dílo je další skvělou a příkladnou týmovou prací našeho vedoucího projekce Ing. Aleše Onderky a vedoucího obchodního oddělení Ing. Tomáše Hody.
Regály pro centrální depot kolejových vozidel Českých drah v Brně
Regály pro centrální depot kolejových vozidel Českých drah v Brně
Regály pro centrální depot kolejových vozidel Českých drah v Brně
Regály pro centrální depot kolejových vozidel Českých drah v Brně
Regály pro centrální depot kolejových vozidel Českých drah v Brně
Regály pro centrální depot kolejových vozidel Českých drah v Brně