Policová galerie (uložení archivačních boxů a šanonů)

Pro našeho významného partnera jsme aktuálně dokončili výstavbu policové galerie s kapacitou celkem 6000 polic 1000x400 mm pro uložení archivačních boxů a šanonů.

Součástí optimalizace skladového prostoru byla demontáž, úprava a doplnění stávajících paletových regálů, demontáž původní elektroinstalace, přesunutí teplovodních sahar dle potřeby zákazníka a dovybavení stávajících paletových regálů dřevotřískovými deskami.

Policová galerie byla dodána včetně dvou předávacích míst na předsunuté plošině, schodiště, systému zábradlí, pletivových zábran přepadu materiálu a nové elektroinstalace včetně osvětlení galerie pomocí LED světel.

Požadavkem zákazníka bylo navázání podlah na stávající těžkou plošinu a jejich vzájemné propojení, i tento požadavek jsme splnili úspěšně.

Zakázka byla od objednání přes návoz materiálu a samotnou montáž po vystavení revizních protokolů realizována do 7 týdnů.
Našemu partnerovi přejeme, aby byl navržený a realizovaný skladovací systém přínosem do jeho provozu a děkujeme za důvěru, kterou do nás vložil.

Policová galerie (uložení archivačních boxů a šanonů)
Policová galerie (uložení archivačních boxů a šanonů)
Policová galerie (uložení archivačních boxů a šanonů)
Policová galerie (uložení archivačních boxů a šanonů)
Policová galerie (uložení archivačních boxů a šanonů)
Policová galerie (uložení archivačních boxů a šanonů)
Policová galerie (uložení archivačních boxů a šanonů)
Policová galerie (uložení archivačních boxů a šanonů)
Policová galerie (uložení archivačních boxů a šanonů)
Policová galerie (uložení archivačních boxů a šanonů)