Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené

Kamenomlýnská 2, Brno - peněžitý dar 5000,- na zajištění plesu.
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené