Vybavení depa kolejových vozidel Brno pro České dráhy, a.s.

Vybavení depa kolejových vozidel Brno pro České dráhy, a.s.

Mezi významné zákazníky společnosti BEG Bohemia patří i národní železniční společnost České dráhy, a.s., pro kterou měla společnost BEG Bohemia možnost vybavit centrální sklad depa kolejových vozidel v Brně-Maloměřicích.

Zadáním a hlavním cílem této realizace bylo sjednocení několika menších skladů náhradních dílů pro opravy kolejových vozidel do jednoho centrálního skladu. Společnost BEG Bohemia v tomto případě převzala plnou zodpovědnost jak za plánování a plynulý chod skladových procesů, tak i za celkovou dodávku materiálu a realizaci rozsáhlého projektu, jehož základním stavebním kamenem byla dodávka mobilních paletových regálů, díky kterým se podařilo maximálně využít vymezený prostor pro skladování EURO palet, atypických palet a nadrozměrných materiálů. Projekční oddělení společnosti BEG Bohemia zvolilo pro tento případ doplnění mobilních paletových regálů o ocelové rošty s přesahy do distancí dvouřad, a tím docílilo požadavku na skladování nadrozměrného materiálu na jednotné ložné ploše s nosností 2000 kg/m2.

Dalším významným prvkem skladu se staly dvě automatizované vychystávací věže typu Shuttle, sloužící k uskladnění co největšího množství drobného materiálu o široké druhovosti, na co nejmenším prostoru, který je zároveň možné vychystat během několika vteřin. Mezi již konvenční typy skladovacích systémů, zařadila společnost BEG Bohemia dodávku pochozí ocelové plošiny, díky které bylo dosaženo dvojnásobku skladové plochy v prostoru expedice. Dále také konzolové regály pro uskladnění dlouhého tyčového materiálu, bubnové regály, speciální regálový systém pro uskladnění plechů a konvenční policové regály umístěné na ocelové vestavbě.

Samotný projekt byl pro společnost BEG Bohemia příjemnou výzvou, ve které bylo již od počátku vývoje výkresové dokumentace velkou zodpovědností navrhnout silné a precizní řešení skladového hospodářství, a zároveň zde bylo možné využít celou škálu jednotlivých typů skladovacích systémů.