Články

Náklady za pronájmy skladových ploch se v poslední době v celorepublikovém měřítku více méně srovnávají a pro mnoho firem představují nezanedbatelnou položku v celkových logistických nákladech. Uživatelé, kteří potřebují navýšit skladovací kapacitu a nenavyšovat fixní náklady na pronájem či další výstavbu, mohou jít i cestou volby vhodnějšího regálového systému a skladového zařízení ve stávajících prostorech. Jedním z významných trendů skladové techniky současnosti je podle mého názoru aplikace mobilních regálových systémů a vícepodlažních galerií.