BEG - Bohemia s.r.o.

Kompletní vybavení archivů, skladů, spisoven a kanceláří

BEGMOBIL
Mobilní regálový systém

BEGFLEX
Policový regálový systém

Naši partneři

BB Cerative
Linde Material Handling

Centrální archiv Armády České Republiky

Vybavení Ústředního Vojenského archivu v Praze Ruzyni

Centrální archiv spisové dopravní…

Vybavení centrálního archivu spisové dopravní agendy a řidičských průkazů MHMP